• IT
  • HR
  • SK
  • DE
  • CZ
  • EN

Reklama

Cenník platených služieb

Topovanie inzerátov
Váš inzerát bude vždy na popredných pozíciách vo výsledkoch hľadania, pred všetkými ostatnými ponukami. Tieto pozície sú tým najviac viditeľným miestom počas vyhľadávania a je vyhradená iba pre užívateľov, ktorí hľadajú nehnuteľnosti vo vašom kraji. Návštevnosť týchto pozícií je niekoľkonásobne vyššia ako pri bežných inzerátoch, a teda zaisťuje mnohonásobne širšie oslovenie publika. Ak sú zadané konkrétne vyhľadávacie parametre, ktoré nezodpovedajú kritériám vašej ponúkanej nehnuteľnosti, napr. lokalita alebo druh nehnuteľnosti, táto nehnuteľnosť nebude zobrazená.

5.99 €

Cena na 14 dní
Aktivácia je možná po pridaní a schválení inzerátu

Umiestnenie inzerátu na úvodnej strane
Vaša ponuka získava výsadné postavenie priamo na hlavnej strane nášho portálu. Tým je zaistené, že je Váš inzerát prvým, čo uvidia všetci, ktorí naše stránky navštívia. Exkluzívna pozícia na titulnej strane je nielen strategickým miestom pre maximálnu viditeľnosť, ale aj prestížnou formou prezentácie vašej nehnuteľnosti či služby. Vďaka tomuto umiestneniu sa Váš inzerát dostane priamo do povedomia širokej verejnosti a získava šancu zaujať viac ako 100.000 užívateľov denne z celého európskeho kontinentu. Investujte do viditeľnosti svojej ponuky a zaistite si tak optimálnu pozornosť potenciálnych záujemcov.

9.99 €

Cena na 7 dní
Aktivácia je možná po pridaní a schválení inzerátu

Reklama vo výsledkoch vyhľadávania - Pravá strana
Keď sa rozhodnete pre umiestnenie banneru v oblasti výsledkov vyhľadávania, získavate jedinečnú príležitosť zviditeľniť svoju reklamu či ponuku. Banner, umiestnený v strategickej bočnej časti výsledkov vyhľadávania, je navrhnutý tak, aby upútal pozornosť používateľa na prvý pohľad. Hoci sa zobrazuje v rotácii s ďalšími (maximálne piatimi) bannermi, jeho nápadnosť a umiestnenie zaisťujú, že neunikne pozornosti návštevníkov. Okrem širokého okruhu všetkých návštevníkov portálu je možné tento banner tiež zacieliť špecificky na užívateľa z konkrétneho regiónu či kraja. Toto zacielenie zvyšuje efektivitu vašej reklamy tým, že oslovuje presne tú cieľovú skupinu, ktorú si vyberiete. Výsledkom je vyššia miera interakcie a záujmu o vašu ponuku alebo službu. Investície do takto strategicky umiestneného banneru vám môže priniesť výrazne vyššiu návratnosť.

od 19.99 €

Cena sa stanovuje podľa konkrétnych požiadaviek a zacielenia reklamy

Reklama vo výsledkoch vyhľadávania - stred
Bannerom priamo medzi výsledkami vyhľadávania, otvárate dvere k prominenčnej prezentácii svojej reklamy či ponuky. Tento banner, začlenený medzi výsledky a vzhľadovo navrhnutý tak, aby vypadol ako jeden z výsledkov vyhľadávania, ponúka vysokú mieru interakcie s užívateľom. Vo chvíli, keď výsledok vyhľadávania presahuje desať inzerátov, bude sa váš banner zobrazovať ako vizuálne integrálna časť výsledkov, čo zvyšuje jeho príťažlivosť. Aj keď je váš banner súčasťou série výsledkov, jeho dizajn a umiestnenie ho odlišujú a zvyšujú jeho viditeľnosť, čo zaisťuje, že upúta pozornosť návštevníkov. A rovnako ako u bežných bannerov môžete aj tu zacieliť na konkrétne skupiny užívateľov z rôznych regiónov alebo krajov, čo vám umožní dosiahnuť vysoko relevantné publikum. Táto sofistikovaná forma reklamy môže značne zvýšiť interakciu a záujem o vaše služby.

od 24.99 €

Cena sa stanovuje podľa konkrétnych požiadaviek a zacielenia reklamy

Reklama v detaile inzerátu - Pravá strana
Keď sa rozhodnete zaradiť svoj banner do detailnej časti inzerátu, ponúkate svojej reklame či ponuke mimoriadnu viditeľnosť. Banner, precízne umiestnený v bočnej časti detailného zobrazenia inzerátu, je navrhnutý tak, aby okamžite pritiahol pozornosť návštevníka. Aj keď sa váš banner môže objaviť v rotácii s inými (najviac piatimi) bannermi, jeho výraznosť a strategické umiestnenie zaisťujú, že si ho návštevníci určite všimnú. Okrem toho, že oslovuje širokú škálu návštevníkov nášho portálu, môžete tento banner taktiež zamerať priamo na návštevníkov z určitého regiónu alebo kraja. Týmto špecifickým zameraním zvyšujete šance, že vaša reklama dosiahne presne tých používateľov, ktorých chcete osloviť. Umiestnenie zaisťuje zvýšenú interakciu a záujem o vaše služby alebo produkty.

od 19.99 €

Cena sa stanovuje podľa konkrétnych požiadaviek a zacielenia reklamy

Reklama v detaile inzerátu - stred
Banner priamo v detailnom prezeraní inzerátov, poskytujete reklame alebo ponuke výsadnú expozíciu. Tento banner, integrovaný do detailu a vizuálne upravený tak, aby plynulo zapadal do informačného toku inzerátu, má potenciál vysokého zapojenia užívateľa. Napriek tomu, že je váš banner integrovaný do detailného prezerania, jeho špecifický dizajn a umiestnenie zaručujú, že sa stane centrom pozornosti návštevníka. Podobne ako u ostatných bannerov môžete zacieliť na špecifické užívateľské skupiny z rôznych regiónov alebo krajov, čím oslovíte presne definovanú cieľovú skupinu.

od 24.99 €

Cena sa stanovuje podľa konkrétnych požiadaviek a zacielenia reklamy

Reklama vo Fotogalérii
Banner priamo vo fotogalérii inzerátu. Ľudia, ktorí si prezerajú fotogalériu, hľadajú vizuálne detaily a je oveľa pravdepodobnejšie, že si všimnú vašej reklamy v tomto kľúčovom okamihu. Tým, že je váš banner starostlivo začlenený do prezerania fotografií, stáva sa neodmysliteľnou súčasťou inzerátu a zaručuje, že bude mať vysokú viditeľnosť pri každom prezeraní. V kombinácii s kvalitnými a pútavými obrázkami vaša reklama dosahuje maximálny vplyv. Táto forma reklamnej prezentácie nielen posilňuje záujem o vašu ponuku, ale tiež zvyšuje pravdepodobnosť interakcie, čo robí túto reklamnú stratégiu mimoriadne efektívne.

od 39.99 €

Cena sa stanovuje podľa konkrétnych požiadaviek a zacielenia reklamy